DVGW- Certifikát pre pitnú vodu / pdf. /

 

 EXT-R2..-B..-PW guľový 2-cestný,ventil pre pitnú vodu /pdf. /
 

Motorizované ventily pre pitnú vodu.
 

 

Nový ventil- a riešenie pohonov od Belimo pre pitnú vodu v kombinácii s certifikátom pre 2-cestný guľový ventil s kompatným otočným pohonom, s možnosťou objednania v prevedení s havárijnou funkciou, alebo bez havárijnej funkcie. Dodávaný ako kompletná bezúdržbová jednotka,o ktorú po namontovaní do potrubia, vzhľadom na svoju funkcionalitu nemusíte mať starosti, proste môžete na ňu zabudnúť . Ďaľšie výhody tejto armatúry sú :
• DVGW1)-Zertifikát Stavebného prvku pre inštaláciu do rozvodov s pitnou vodou
• Žiadné škody z titulu zaplavenia vďaka vzduchotesnému uzatvoreniu guľového ventila
• Odolnosť voči zanesiu nečistotami s možnosťou viazanosti na vápnik
• Bezproblémové a mnohostranné motorizovanie osvedčenými štandartnými pohonami od Belimo
• Vynikajúci pomer : cena-výkon – životnosť

viac info ...
 

 

 

 

Nové pohony pre Požiarné klapky BFL a BFN zo Safety Position Lock™. 

 

 

Uvádzame na trh Novú generáciu pohonov pre Požiarné klapky s novinkou- Bezpečnostná funkcia : Safety Position Lock™.Toto nové a patentované riešenie udržiava požiarnú klapku v prípade požiaru, spoľahlivo v bezpečnostnej polohe a je samozrejme zahrnuté ako štandard.

Ako spoľahlivý dodávateľ s overenou kvalitou pohonov pre Požiarne klapky,ponúkame vám ešte oveľa viac:

• Odstupňovaný sortiment kompaktných a výkonových bezpečnostných pohonov
• Zkratovo bezpečné termoelektrické vypínacie zariadenie
• Zníženie spotreby elektrickej energie v kľudovej prevádzke (otvorený)
• Časová úspora vďaka jednoduchej a spoľahlivej inštalácii a zpevádzkovaní

Bezpečnoť pred požiarom bez kompromisov
 

Prehľad pohonov

 

Tlakovo nezávislý Zónový ventil PIQCV.


 

 

PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) z produktovej rodiny Belimo ZoneTight™ pracuje ako tlakovo nezávislý regulačný guľový ventil vo všetkych Kúrenárských alebo Chladiarenských okruhoch pre zabezpečenie požadovaného, konštantného prietoku vody. Výhody tohoto ventila:

• Optimálny komfort v miestnosti, riadené spotrebiče miestnosti sú bez preregulovania,alebo podregulovania
• Vysoká energetická efektívnosť pri potrebe veľmi nízkeho diferenčného tlaku pre ventil ( 16...350 kPa )
• Veľmi malé náklady z titulu veľmi rýchleho a spoľahlivého návrhu ventila a jeho montáže do hydraulického systému
• Úspora času pre automatické a permanentné a automatické hydraulické vyregulovávanie
• Flexibilný, variabilne aplikovateľný pre kompaktný spôsob montáže a to aj do veľmi tesných priestorov

 

 

VAV-Compact NFC.


Ďaľší krok vpred Ako hospodásky efektívná jednotka s diferenčným snímačom tlaku, regulátorom a pohonom stanovil VAV-Compact od roku 1990 kritéria pre reguláciu prietoku vzduchu pre miestnosti a zóny. Ďaľší vývoj snímača garantuje zavedenie modernejších vzduchtechnických zariadení podľa STN EN 15232. Jedinečná koncepcia obsluhy podporuje zredukovanie spotreby energie a nákladov. Nyvyše profitujete z nasledujúcich výhod:
• Prehľadné a funkčne spoľahlivé riadenie zariadenia k efektivite
• Intuitívná a otvorená obsluha so Smartphone, servisom- a PC-Tool
• Rýchla diagnostika a nastavovanie parametrov pre VAV-Box s Belimo Assistant App
• Jednoduché, bezdrôtové, pripojenie cez integrované NFC-rozhranie
• Efektívné parametrizovanie,bez potreby napájania pri načítavaní a zápise dát
 

Belimo Energy Valve™. Viete kde sa vám stráca nergia

Až 5-funkcií v jednom ventile- aj monitorovanie spotreby energie
Meria,reguluje,hydraulicky vyrovnáva a uzatvára v jednom ventile- ale to nie je ešte všetko
Ako piatu funkciu zobrazuje Belimo Energy Valve™ nielen spotrebu energie,ale tento regulačný guľový ventil s elektronickým
Meraním prietoku ,ponúka všetky podklady pre aplikáciu optimalizácie-energetickej efektivity zariadenia a znižovaniu nákladov na energiu.
Čas a efektivita vyhráva
• Belimo Energy Valve™ je vyvinutý ventil v konsekvecii s úspešným elektronickým riadením tlakovonezávislého regulačného
• Guľového ventila EPIV.Tento dokazuje merať,hydraulicky vyregulovávať, regulovať a uzatvárať.Toto podstatne z
• Veľmi zjednodušuje návrhovanie ventila.Preitok media je permanetne,elektronicky meraný a hydraulické vyregulovanie
je permanetne v požadovanýh parametroch.Regulačný ventil má rovnoprocentnú prietokovú charakteristiku a vzduchotesne uzatvára, čim sú eliminováné ztraty v hydraulických okruhoch
 

viac informácií >
 

 

Tlakovo nezáviský regulačný guľový ventil EPIV.Veľmi spoľahlivý pre hydraulické vyregulovanie.

 Teraz vo svetlostiach DN 15 až DN 150

 Tento EPIV obsahuje 4 funkcie v jednom  montážnom komponente:meria,
 reguluje,hydraulicky vyrovnáva a uzatvára.


 

 

 

S týmto ventilom zvýšite efektivitu pri  projektovaní,realizácii a vprevádzke:

•  Úspora času a presné navrhnutie ventila na hodnotu V nom
•  Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky
•  Automatické a premanentné hydraulické vyregulovanie prietoku media
•  Veľmi presné a spoľahlivé riadenie prietoku media pri veľkých zmenách tlakového diferenčného spádu
•  Informácia o skutočnom prietoku v reálnom čase

viac informácií >