Produkty špecifické pre zákazníkov.
Menej námahy, viac zisku.

Individuálne vyrobené produkty
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Skonštruujeme aktuátor, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme aktuátor na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú konštrukčnú skupinu pozostávajúcu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. V našej výrobnej prevádzke vám vyrobíme aj špecifickú prípojku potrebnú na účely modernizácie. Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 

Brožúra – Produkty špecifické pre zákazníkov (elektronický papier)

Brožúra – Produkty špecifické pre zákazníkov (pdf - 3,6 MB)

Custom-products-1

Táto internetová stránka používa cookies.
Používaním internetovej stránky a ďalším pohybovaním sa na nej vyjadrujete súhlas s používaním týchto cookies. Podrobné informácie o používaní cookies na tejto internetovej stránke získate tu.