Bezproblémovo integrované.
Nový rozsah snímačov spoločnosti Belimo.

Spoločnosť Belimo, ktorá je lídrom na globálnom trhu v oblasti vývoja a výroby pohonov a regulačných ventilov pre systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie, otvorila novú kapitolu svojej histórie firmy tým, že do svojho sortimentu pridala inovatívny sortiment snímačov.

Snímače spoločnosti Belimo boli navrhnuté tak, aby zabezpečili najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť, jednoduchú inštaláciu a bezproblémovú kompatibilitu so všetkými hlavnými systémami automatizácie a riadenia budov (BACS). Ako kompletný poskytovateľ riešení na poli zariadení ponúkame sortiment, ktorý zahŕňa snímače na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 a prchavých organických zlúčenín (VOC) pre vonkajšie, interierové a potrubné aplikácie. Snímače firmy Belimo sú vybavené prvotriednym servisom a podporou.

 

Brožúra: Snímače Belimo – a komfort je zaručený.

Video: Nový rozsah snímačov firmy Belimo

Video: Inštalácia snímača – 22DT.. Rozsah snímačov

Sensors-home

Belimo Energy Valve™ s TEM
Jednoduchšie vyúčtovanie energie ako kedykoľvek predtým.

Certifikované merače tepelnej energie od spoločnosti Belimo spĺňajú požiadavky normy EN 1434 a disponujú typovým schválením v súlade so európskou smernicou 2014/32/EÚ o meradlách. Tieto merače poskytujú validované údaje na fakturačné účely, ktoré možno použiť pre priame vyúčtovanie nájomníkov. Naše merače tepelnej energie sú tiež dostupné vo verzii bez schválenia podľa smernice 2014/32/EÚ o meradlách alebo podľa normy EN 1434. Dokážu spoľahlivo merať energiu, a to dokonca aj vtedy, keď voda obsahuje glykol. Automaticky a kontinuálne merajú obsah glykolu v tekutine, vykonávajú príslušnú kompenzáciu a tým pádom zaručujú spoľahlivé ultrazvukové meranie objemového prietoku. Vďaka tomu možno presne zistiť spotrebu tepelnej energie. Merače tepelnej energie (Thermal Energy Meter™) od spoločnosti Belimo sú navrhnuté ako zariadenia pre viaceré použitia, vďaka čomu ich možno použiť ako merače tepla, merače studenej vody alebo ako kombinované merače tepla / merače studenej vody. Možno ich nainštalovať buď do spätného toku alebo do prívodu systému. Použitie a montážna poloha sa k ventilu priraďujú počas nastavovania pomocou smartfónu a aplikácie Belimo Assistant alebo pomocou notebooku a zabudovaného webového servera.

 

Brožúra: Belimo Energy Valve™ and Belimo Thermal Energy Meter™

TEM-home

Belimo Energy Valve™
Spojenie toho, čo patrí k sebe.

Spojenie certifikovaného merača tepelnej energie (Belimo Thermal Energy Meter™) a pokročilého ventilu Belimo Energy Valve™ umožňuje transparentný manažment tepelnej energie. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov: „regulácie energie“ a „certifikovaného merania a vyúčtovania energie“. Presné meranie a monitorovanie tepelných tokov a spotreby energie v systémoch kúrenia a chladenia s priamym vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT) pomocou jedného zariadenia. Nové merače tepelnej energie so schválením podľa smernice 2014/32/EÚ o meradlách zaručujú vysokú presnosť a spoľahlivosť a umožňujú jednoduché a efektívne vyúčtovanie. Avšak spoľahlivé meranie je len začiatok. Ventil Belimo Energy Valve™ v reálnom čase reguluje tepelný tok a optimalizuje prívod energie k používateľovi. Prostredníctvom tejto dôležitej kombinácie vstupuje spoločnosť Belimo do novej éry integrovaného manažmentu tepelnej energie a spája to, čo patrí k sebe.

 

Brožúra: Belimo Energy Valve™ and Belimo Thermal Energy Meter™

EV4-home

Táto internetová stránka používa cookies.
Používaním internetovej stránky a ďalším pohybovaním sa na nej vyjadrujete súhlas s používaním týchto cookies. Podrobné informácie o používaní cookies na tejto internetovej stránke získate tu.