Snímače tlaku

Presné meranie tlaku je dôležité pre optimálny výkon systému HVAC. Snímače tlaku spoločnosti Belimo merajú veľmi nízke až vysoké tlaky vo vzduchu, vode a chladiacich médiach. Snímače ponúkajú presné meranie tlaku, diferenčného tlaku a objemového prietoku s vysokou presnosťou pre spoľahlivé sledovanie. Voliteľné meracie rozsahy sú k dispozícii pre flexibilitu aplikácií.

 

Vlastnosti

Snímač diferenčného tlaku pre vzduch:

 • 8 voliteľných rozsahov merania, pre výstup diferenčného tlaku
 • Priame rovnice objem-tok-výstup sú naprogramované pre väčšinu hlavných výrobcov ventilátorov
 • Vynikajúca stabilita nuly a vysoká presnosť
 • Možnosť automatickej nuly alebo manuálnej kalibrácie
 • LCD displej je voliteľný

Spínač diferenčného tlaku pre vzduch:

 • Nastaviteľný spínací bod na snímaći
 • Viac ako 106 spínacích cyklov

Snímač diferenčného tlaku pre vodu:

 • Vysoko stabilný odporový snímač na keramickom podklade
 • Robustné puzdro z nehrdzavejúcej ocele

Snímač tlaku vody a chladív:

 • Odporový senzorový prvok na membráne z nehrdzavejúcej ocele
 • Všetok vlhký materiál z nehrdzavejúcej ocele

 

Séria produktov

Diferenčný tlak vzduchu, Spínač tlakovej diferencie pre vzduch, Diferenčný tlak vody, Tlak vody a chladív.

 

Technické údaje – Snímače tlaku vzduchu

Technické údaje – Snímače tlaku vody

Táto internetová stránka používa cookies.
Používaním internetovej stránky a ďalším pohybovaním sa na nej vyjadrujete súhlas s používaním týchto cookies. Podrobné informácie o používaní cookies na tejto internetovej stránke získate tu.