Miestnosť a systémové riešenia:
Zaistenie individuálneho komfortu a úsporu energie.

používané v kanceláriách, verejných budovách, výrobných halách, komerčných areálov alebo v oblastiach pre čisté priestory, objemové regulátory prietoku vzduchu, pohony a snímače, zaisťujúce optimálnu klímu v miestnosti pri minimálnej spotrebe energie. Môžu byť použité v prevedení ako VAV- Compakt alebo VAV- Universal zariadenie. Špecialné, kompaktné riadiace jednotky ako VAV-Boxy sú pre riadenú distribúciu vzduchu vo vetraní miestností. Eu.bac certifikované regulátory pre miestnosti a byty, Fan optimiser pre optimalizáciu systému vetrania a riešenia zlepšenia úrovne komfortu a zníženia spotreby energie.

Video: Belimo VAV-Compact NFC. Ďaľší krok vpred.

Požiarná ochrana:
Ochrana života a materialových hodnôt od ohňa a dymu.

Požiare predstavujú najväčšiu potenciálnu hrozbu pre ľudí a hmotný majetok v budovách. Účinná ochrana proti požiaru zachraňuje životy v nebezpečenstve, pomáha minimalizovať škody na majetku a zaisťuje kontinuálnú činnosť spoločností. Najlepšou ochranou pred ohňom a dymom šíriacim sa vzduchovými kanálmi je riešenie pomocou motorizovaných požiarnych klapiek, ktoré tvoria požiarne úseky. Systémy pre odsávanie splodín horenia s motorizovanými dymovými klapkami zaisťujú, aby únikové cesty boli bez dymu .

Video: Nový rozsah pohonov pre požiarné klapky BFL a BFN.

Táto internetová stránka používa cookies.
Používaním internetovej stránky a ďalším pohybovaním sa na nej vyjadrujete súhlas s používaním týchto cookies. Podrobné informácie o používaní cookies na tejto internetovej stránke získate tu.