10-Air-With-mech

Klapkové pohony s mechanickou havárijnou funkciou

Pohony s pružinovým zpätným chodom sú v rozsahu krútiaceho momntu od 2,5 až do 30 Nm. Všetky s rovnakou schémou pripojenia a motážneho konceptu! Kryt pohonov strednej veľkosti je z dvoch častí a zvarený ultrazvukom, kryty sú vystužené oceľovými doskami a dutými piliermi, poskytovať im non-priepustnosti a stability.V prípade prerušenia napájania, klapky alebo ventily spojené s pohonom sa prestavujú automaticky do vopred zadefinovanej polohy v prípade havárijného stavu. To znamená, že vaše systémy sú spoľahlivo chránené proti nákladným škodám, spôsobených vplyvom mrazu, vody alebo pary.

Technical Details
10-Air-With-elec

Klapkové pohony s elektronickou havárijnou funkciou

Unikátné otočné, s rýchlym prestavením a tiež lineárne pohony s funkciou „Controlled Power Off“ otvárajú nové možnosti v oblasti ochrany systémov. Nastavenie trendu na, Belimo patentovanom pohone SuperCap Management zaisťuje bezpečné nabitie a vybíjanie-kondenzátora SuperCaps. Tie zabezpečujú aby zariadenia v prípade núdze s dostatočným výkonom boli v prevádzke aj v prípade krátkeho prerušenia napájacieho napätie až do doby trvania 10 sekúnd. V prípade dlhšieho prerušenia napájacieho napätia, budú klapky alebo ventily prestavené na individuálne, vopred zadefinované polohy núdzového prestavenia. To znamená, že neperpokladaným prevádzkovým poruchám je možnosť sa vyhnúť, a dosiahnúť tak efektívný prevádzkový režim.

Technical Details

Táto internetová stránka používa cookies.
Používaním internetovej stránky a ďalším pohybovaním sa na nej vyjadrujete súhlas s používaním týchto cookies. Podrobné informácie o používaní cookies na tejto internetovej stránke získate tu.